Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

  *

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK ZPAMiG

  §29.

  Majątek ZPAMiG składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

  §30.

  Na fundusze składają się:

  1/ składki członkowskie

  2/ składki, zapisy, darowizny, subwencje i dotacje

  3/ dochody z działalności statutowej

  4/ dochody z działalności gospodarczej.

  §31.

  1. Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianą substancji majątkowej ZPAMiG podpisuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes oraz skarbnik Zarządu ZPAMiG

  2. Do ważności innych pism i dokumentów mających podstawowe znaczenie dla ZPAMiG wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza' Zarządu Głównego ZPAMiG


© 2007