Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


FORMULARZE DO POBRANIA


Członkiem zwyczajnym ZPAMiG może stać się każdy pełnoletni obywatel RP oraz Polak mieszkający za granicą, który: 

-  pracuje twórczo w dziedzinie malarstwa i grafiki;
-  uznaje postanowienia statutu ZPAMiG;
-  złoży deklarację członkowską;
-  uchwałą Komisji Artystycznej zostanie przyjęty w poczet członków ZPAMiG na podstawie oceny prac;

Członek ZPAMiG może być również członkiem innych Związków lub Stowarzyszeń artystycznych.
1 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Związku w Warszawie ul. Foksal 2 (pokój nr 18) zbierze się Komisja Artystyczna, która na podstawie prac rozpatrzy wnioski o przyjęcie do Związku kandydatów na Członków ZPAMiG.

Chcąc przystąpić do Związku należy: 

- dostarczyć (wcześniej lub w dniu działania Komisji Artystycznej ZPAMiG) wypełnioną deklarację członkowską wraz z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi kandydata;
- udostępnić Komisji min. 5 prac (oryginały) swojego autorstwa. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok powstania, technika pracy oraz jej wymiar (wysokość i szerokość) .
-  wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN (opłata dla każdej osoby ubiegającej się o członkostwo związana z organizacją Komisji);

Osoba, która zostanie przyjęta w poczet Członków Związku obowiązana jest wnieść dodatkowe opłaty: 

-  wpisowe - 200 PLN ( opłata związana z obsługą bieżącą nowo wstępującej osoby do związku)
-  składkę roczną za 2020 r. - 120 PLN

~*~

Przyjęcie do Związku w poczet Członków osób, które ukończyły wyższą uczelnię artystyczną w dziedzinie sztuk pięknych odbywa się na podstawie podania na piśmie o przyjęcie do Związku. Do podania należy załączyć deklarację członkowską, 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopię dyplomu ukończenia Uczelni. 

Wnioski rozpatrywane są na zebraniu Zarządu lub w czasie prac Komisji Kwalifikacyjnej. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Związku należy wnieść opłatę wpisową - 200 PLN oraz składkę roczną za 2020 r. w wysokości 120 PLN.


© 2008