Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


FORMULARZE DO POBRANIA

Członkiem zwyczajnym ZPAMiG może stać się każdy pełnoletni obywatel RP oraz Polak mieszkający za granicą, który:

 • pracuje twórczo w dziedzinie malarstwa i grafiki;
 • uznaje postanowienia statutu ZPAMiG;
 • złoży deklarację członkowską;
 • uchwałą Komisji Artystycznej zostanie przyjęty w poczet członków ZPAMiG na podstawie oceny prac;

  Członek ZPAMiG może być również członkiem innych Związków lub Stowarzyszeń artystycznych.

  17 października 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Związku w Warszawie ul. Foksal 2 (I piętro) zbierze się Komisja Artystyczna, która na podstawie prac rozpatrzy wnioski o przyjęcie do Związku kandydatów na Członków ZPAMiG.

  Chcąc przystąpić do Związku należy:

 • przesłać deklarację członkowską wraz z dwoma zdjęciami lub przynieść ją na Komisję;
 • przygotować min. 5 prac swojego autorstwa;
 • wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN (opłata dla każdej osoby ubiegającej się o członkostwo związana z organizacją Komisji);

  Osoba, która zostanie przyjęta w poczet Członków Związku obowiązana jest wnieść dodatkowe opłaty:

 • wpisowe - 200 PLN ( opłata związana z obsługą bieżacą nowo wstępującej osoby do związku)
 • składkę roczną za 2016 r. - 120 PLN
  ~*~

  Przyjęcie do Związku w poczet Członków osób, które ukończyły wyższą uczelnię artystyczną w dziedzinie sztuk pięknych odbywa się na podstawie podania na piśmie o przyjęcie do Związku. Do podania należy załączyć deklarację członkowską, 2 zdjęcia oraz kserokopię dyplomu ukończenia Uczelni. Wnioski rozpatrywane są na zebraniu Zarządu lub w czasie prac Komisji Kwalifikacyjnej. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Związku należy wnieść opłatę wpisową - 200 PLN orazskładkę roczną za 2016r. w wysokości 120 PLN.

 • © 2008