Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików

Wystawa 16 maja od godz. 16.00 do 18.00 będą przyjmowane  prace (zakwalifikowane wcześniej) w Bibliotece na Bielanach ul. Duracza 19. W tym czasie będzie też obecna skarbnik Roma Pejda. Prosimy o przygotowanie się do uiszczenia składek rocznych.
O ile termin ten jest niekorzystny dla Państwa, można przesłać lub donieść prace do Biblioteki w tygodniu poprzedzającym z adnotacją - Wystawa  ZPAMiG - od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
Koszt udziału w wystawie to 20 zł.
Zapraszamy na uroczyste spotkanie z artystami z okazji wystawy ZPAMiG w Bibliotece  Publicznej im. St. Staszica 3 czerwca o godz. 18.00.
Wystawa będzie czynna do 27 lipca 2016.

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Duracza 19
01-874 Warszawa
Wystawa
Termin wystawy Prezentacje ZPAMiG 2016 w galerii Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Warszawa Bielany im. Stanisława Staszica,
ul. Duracza 19 został przesunięty na miesiąc maj.© 2011