Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


LISTA MAILINGOWA

Członków ZPAMiGCHĘTNYCH DO OTRZYMYWANIA INFORMACJI O ORGANIZOWANYCH WYSTAWACH I INNYCH AKCJACH NASZEGO ZWIĄZKU PROSIMY O NAPISANIE DO NAS MAILA NA ADRES:

zpamig@wp.pl

_______________

Nowe miejsce

wystawiennicze

_______________________________________________________________________________________

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul. Siedmiogrodzka 3A

    WSZ-SZ udostępniła Związkowi Polskich Artystów Malarzy i Grafików przestrzeń wystawienniczą własnej galerii. Chcemy prezentować w niej dokonania, 
malarstwo, grafikę i rysunek, autorów zrzeszonych w ZPAMIG, w ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. 

    Gotowość uczestnictwa w wystawach ZPAMiG w Galerii WSZ - SW prosimy potwierdzać wysyłając stosowną informację do Iwony Nielubowicz na adres: 

nielubowicz.zpamig@gmail.com , lub bezpośrednio do 
Waldemara Kusala tel. 509 058 849. 

Pierwsza inicjująca tę współpracę ekspozycja pod tytułem

"Co najmniej miesiąc.." 

złożona z prac 9 Członków Zarządu ZPAMiG jest już udostępniona widzom. 

Galeria czynna jest:

od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
w soboty od 9.00 do 15.00

    Siedzibą uczelni jest zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Obecnie jest on pod opieką konserwatora zabytków. 

Zapraszamy; Zarząd ZPAMiG


© 2011