Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików

Porządek obrad XVI Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG w dniu 1.09.2019r.

 

1.     Wybranie przewodniczącego obrad

2.     Powołanie protokólanta zebrania

3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu ZPAMiG

4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5.     Dyskusja – wnioski ustępującego Skarbnika Związku

6.     Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu

7.     Wybory do Zarządu Głównego (9 miejsc) i Komisji Rewizyjnej (3 miejsca)

8.     Dyskusja w oczekiwaniu na wyniki wyborów

9.     Ogłoszenie wyników wyborów

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie obrad XVI Zjazdu ZPAMiG.
© 2011