Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików -

istnieje już 40 lat


ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW - ZPAMIG

  00-366 Warszawa, ul. Foksal 2

  KRS 0000195405 

  Numer konta bankowego ZPAMiG-u 

  44 1090 0088 0000 0001 4437 7712


   Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików został założony w 1984 roku. Skupia on artystów różnych generacji z całego kraju, pracujących twórczo w dziedzinie klasycznych plastycznych technik warsztatowych - malarstwo, grafika, rysunek. ZPAMIG organizuje zbiorowe i indywidualne wystawy twórców, współpracuje z instytucjami, firmami, urzędami przy organizacji i realizacji artystycznych wydarzeń, prowadzi doradztwo i konsultacje artystyczne. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Do roku 1989 utrzymywany był z dotacji budżetu państwa tak jak i wszystkie inne stowarzyszenia i związki a od 1989 utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn osób i instytucji jak również zadań zleconych.

©2012